Javna uprava republike Slovenije - primer glave dopisnega lista za predsednika vlade
Javna uprava republike Slovenije - primer naslovnice tiskovine s fotografijo
Javna uprava republike Slovenije - vizitke za zaposlene
Javna uprava republike Slovenije - osnovni set dopisnih tiskovin
Javna uprava republike Slovenije - primer naslovnice tiskovine brez fotografije
Javna uprava republike Slovenije - prikaz poenotenja predstavnosti inštitucij
Javna uprava republike Slovenije - razvoj črkovne vrste Republika
Javna uprava republike Slovenije - primer dopisov z označeno stopnjo zaupnosti
Javna uprava republike Slovenije - prikaz racionalizacije stroškov z uporabo kuvert z dvema okencema in prikaz sistema obliikovanja naslovnic tiskovin
Javna uprava republike Slovenije - označevalna tabla ob vhodu
Javna uprava republike Slovenije - detajl označevalne table
Javna uprava republike Slovenije - uporaba nove celostne grafične podobe na citylight plakatu
Javna uprava republike Slovenije - izpeljava podobe ob 20-letnici samostojnosti Slovenije na citylight plakatu
Javna uprava republike Slovenije - izpeljava podobe ob 20-letnici samostojnosti Slovenije na plakatu
Javna uprava republike Slovenije - oglasi ob 20-letnici samostojnosti Slovenije
Javna uprava republike Slovenije - dr. Danilo Türk pred transparentom ob 20-letnici samostojnosti Republike Slovenije

Celostna grafična podoba Javne uprave RS

Client

Ministrstvo za javno upravo RS

Challenge

Celostna grafična podoba, ki omogoča komuniciranje širokega spektra institucij javne uprave.

Result

Znaten prihranek davkoplačevalskega denarja z racionalizacijo časa in stroškov, povezanih z upravljanjem celostne grafične podobe.

Awards

5. Bienale vidnih sporočil Slovenije, priznanje odličnosti, znaki, 2011

Izhodišče za rešitev celostne grafične podobe državne uprave je grb Republike Slovenije, ki nastopa na slovenski zastavi ter je tudi kot samostojen lik razpoznaven simbol Slovenije.

Projekt prenove in poenotenja celostne grafične podobe Javne uprave Republike Slovenije je vključeval razvoj nove črkovne vrste Republika, ki zagotavlja dodatno prepoznavnost in razlikovalnost. Z vpeljavo enotne, monolitne strukture grafične podobe za vse organe državne uprave smo dosegli racionalizacijo časa in stroškov ter zagotovilivečjo transparentnost javne uprave.

V nadaljevanju oblikovali tudi celostno grafično podobo za obeleženje 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije.


Ekonomični in tehnično univerzalno organizirani sistem je žirija izbrala za najustreznejši elaborat vizualne identitete slovenske državne uprave. Žirija ob izboru natečajnega projekta za izvajalca sistemske rešitve celostne grafične podobe organov državne uprave Republike Slovenije in načrtovalca njene izvedbe.